Manuele Therapie (OMT)

Klachten bij houding en beweging, gewrichts-, spier- of zenuwpijn, second opinion, preventie 

Orthopedisch manuele therapie is een 4-jarige specialisatie volgend op een opleiding fysiotherapie en richt zich op het onderzoeken en behandelen van klachten, die met beweging en houding te maken hebben.

In onze visie wordt een klacht niet als een op zich zelf staand iets gezien. We bekijken de gehele persoon en proberen te achterhalen waar de klacht vandaan komt. Zodoende pakken we de klachten bij de bron aan en doen we niet aan symptoom bestrijding.
Uiteraard nemen we de tijd om de puzzel van klachten op te lossen om zodoende een goede diagnose te verkrijgen.

Behandeling

Als u bij ons komt doen we de eerste keer vooral onderzoek. Na het onderzoekstellen we een behandelplan op. Dit plan is gebaseerd op een brede opleiding en jarenlange praktische ervaring in het vakgebied. Daarnaast hebben we een groot netwerk van collega’s om ons heen en kunnen we gebruik maken van hun kennis en expertise.

Het belangrijkste instrument van een orthopedisch manueel therapeut zijn de handen. Met behulp van verschillende technieken corrigeert de orthopedisch manueel therapeut de bewegingsstoornissen. Manipulaties, mobilisaties, musculaire- en fascie technieken en dry needling kunnen worden ingezet om verbetering en genezing te bewerkstelligen. Ook het instrueren, aanbieden van oefeningen en het adviseren van de patiënt kan deel uitmaken van de behandeling.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar www.naomt.nl