Huisreglement

Kliniek voor Orthopedische Manuele Therapie KOMT goed!

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 2. U dient op tijd te zijn voor uw afspraken.

 3. U dient bij de eerste afspraak/screening uw legitimatiebewijs en zorgpolis mee te nemen.

 4. De eerste afspraak zal vooral bestaan uit een intake, onderzoek en vragenlijsten.

 5. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.

 6. Bij iedere behandeling dient u uw eigen handdoek mee te nemen.

 7. Het gebruik van mobiele telefoons is verboden i.v.m. verstoring van de behandeling.

 8. U dient in de wachtruimte plaats te nemen totdat u persoonlijk wordt opgehaald.

 9. Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtkamer achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

 10. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

 11. Het is verboden te roken in iedere ruimte van de praktijk.

 12. Wij vragen u om uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door uw verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen. Behandelingen die niet gedeclareerd kunnen worden zijn voor uw rekening.

 13. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 14. Wij willen u vragen om na afloop van de behandelperiode een patiënten evaluatieformulier in te vullen. Deze krijgt u online toegestuurd.

 15. Heeft u klachten over de behandeling, dan is het belangrijk dat u dat aan mij kenbaar maakt. Als een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF.

 

Wij danken u voor de medewerking!